Paintball | Azymut na Postrzeleni.pl | Regulamin rozgrywek

www.postrzeleni.pl | Paintball w kotlinie kłodzkiej | Imprezy integracyjne

Azymut | kontakt telefoniczny: 782-00-32-55, 607-34-52-72

Azymut | e-mail: kontakt@postrzeleni.pl

Azymut | Imprezy integracyjen: fabuła, strzelnica, poligon, szybka piłka

Regulamin rozgrywek

1.W grze mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych; nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2.Kategorycznie zabrania się zdejmowania maski w czasie gry oraz na terenie, w którym rozgrywana jest gra. Jeśli gracz zostanie wyeliminowany lub chce zejść z pola z innej przyczyny, zobowiązany jest unieść rękę w górę, zabezpieczyć marker i skierować lufę do ziemi.

3.Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczone do gry.

4.Karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.

5.Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości niebezpiecznej (poniżej 5 metrów).

6.Zabrania się celowania markerem poza teren rozgrywki (ponad siatkę ochronną).

7.Nie wolno strzelać do sędziów, osób postronnych oraz do zwierząt.

8.Zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu np.: (zacięcia się markera, chce uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.

9.Wyeliminowani gracze nie mogą pomagać ani przeszkadzać innym graczom.

10.Ze względu na ryzyko uszkodzenia markera niewolno strzelać kulkami podniesionymi z ziemi.

11.Nie wolno demontować ani samemu regulować broni (wypożyczonej) , należy zgłosić się do obsługi .

12.Jeśli gracz, z własnej winy uszkodzi sprzęt (wypożyczony), na skutek niewłaściwego stosowania, poniesie koszt związane z serwisem.

13.Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.

14.Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.