Regulamin

Regulamin rozgrywek elektronicznego – paintballa

 

1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych(minimalny wiek to 8 lat).

2. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego(także lekarstw). Zabrania się udziału w grze kobietom ciężarnym oraz osobom, których stan zdrowia nie pozwala na udział w działaniach ruchowych związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, ciasnymi przejściami, ciemnościami oraz w warunkach wysoce stresujących.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z

regulaminem, co potwierdza podpisaniem oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Obsługa może bez podania przyczyny odmówić osobie, bądź grupie osób uczestnictwa w rozgrywce.

5. Podczas uczestnictwa w rozgrywce należy zachować spokój oraz najwyższą ostrożność.

6. Podczas rozgrywki "broń" należy trzymać oburącz - wyjątkiem jest pokonywanie schodów, czy innych przeszkód wymagających podparcia, bądź trzymania poręczy.

7. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał obsługi lub w przypadku zauważenia na polu osoby, która uległa kontuzji. W takim wypadku należy również niezwłocznie powiadomić obsługę.

8 .Gracz może zostać wyeliminowany z rozgrywki, a ta zakończona przed czasem w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.

 

Oświadzczenie do pobrania

 

postrzeleni.pl